top of page

LAWATAN AKADEMIK PELAJAR JABATAN SENIBINA

by Dr. Wan Srihani Wan Mohamad | Universiti Putra Malaysia 

ESSAY

Write an article

for next issue

Lawatan Pantai Remis, Jeram, Kuala Selangor dan Kuching, Sarawak

Oktober 2022, UPM - Jabatan Senibina FRSB telah mengadakan lawatan akademik yang melibatkan pelajar-pelajar tahun 2 dan tahun 3 Bacelor Sains Seni Bina dengan Kepujian bagi Semester Pertama Sesi 2022/2023.  Lawatan akademik ini telah melibatkan beberapa tempat yang berbeza iaitu di Pantai Remis, Jeram Kuala Selangor, Kuching, Sarawak dan Muzium dan Galeri Seni Kuala Lumpur.  Beberapa kursus yang berbeza terlibat dengan lawatan akademik ini antaranya kursus ARC3016, ARC3013, ARC3322, ARC4902 dan ARC4903.  Setiap lawatan telah diiringi oleh beberapa orang pensyarah kursus dari Jabatan Senibina.  Setiap lawatan akademik ini mempunyai tujuan dan objektif berbeza mengikut keperluan kursus terlibat.

  • White Facebook Icon
bottom of page